รายการ

มิ.ย.
10
พุธ
งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก
มิ.ย. 10 @ 8:30 am – 6:00 pm

ที่ไบเทค บางนา

มิ.ย.
15
จันทร์
รอง ผมว. (2) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
มิ.ย. 15 @ 1:00 am – มิ.ย. 16 @ 11:45 pm

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ. ชลบุรี

ก.ย.
4
ศุกร์
จัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ฝน. (อัลไพน์)
ก.ย. 4 all-day
ก.ย.
7
จันทร์
จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี ฝช. และ ฝท. (สมุทรสงคราม)
ก.ย. 7 – ก.ย. 8 all-day
ก.ย.
17
พฤหัส
จัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ฝค./ฝอ./ฝส. (อัลไพน์)
ก.ย. 17 all-day

ทดสอบ 2

ก.ย.
24
พฤหัส
ซ้อมหนีไฟ
ก.ย. 24 all-day
ก.ย.
28
จันทร์
จัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ฝบ. (นครปฐม)
ก.ย. 28 – ก.ย. 29 all-day
ม.ค.
25
จันทร์
อบรม ISO/IEC17025
ม.ค. 25 – ม.ค. 26 all-day

ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

ก.พ.
4
พฤหัส
อบรมแผนบริหารความเสี่ยง
ก.พ. 4 – ก.พ. 5 all-day
มิ.ย.
1
พุธ
World Accreditation Day
มิ.ย. 1 all-day