รายการ

เม.ย.
28
อังคาร
All-in-One Event CalendarAll-in-One Event CalendarAll-in-One Event CalendarAll-in-One Event Calendar
เม.ย. 28 @ 2:54 am – 3:54 am

All-in-One Event Calendar

All-in-One Event Calendar

All-in-One Event Calendar

พ.ค.
4
จันทร์
testUser Event
พ.ค. 4 @ 2:39 am – 3:39 am

testUsertestUsertestUsertestUser

มิ.ย.
10
พุธ
งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก
มิ.ย. 10 @ 8:30 am – 6:00 pm

ที่ไบเทค บางนา

มิ.ย.
15
จันทร์
รอง ผมว. (2) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
มิ.ย. 15 @ 1:00 am – มิ.ย. 16 @ 11:45 pm

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ. ชลบุรี

ก.ย.
4
ศุกร์
จัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ฝน. (อัลไพน์)
ก.ย. 4 all-day
ก.ย.
7
จันทร์
จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี ฝช. และ ฝท. (สมุทรสงคราม)
ก.ย. 7 – ก.ย. 8 all-day
ก.ย.
17
พฤหัส
จัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ฝค./ฝอ./ฝส. (อัลไพน์)
ก.ย. 17 all-day

ทดสอบ 2

ก.ย.
28
จันทร์
จัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ฝบ. (นครปฐม)
ก.ย. 28 – ก.ย. 29 all-day
มิ.ย.
1
พุธ
World Accreditation Day
มิ.ย. 1 all-day