รายการ

ก.ย.
21
จันทร์
ทดสอบ กิจกรรมระดับกระทรวง
ก.ย. 21 – ก.ย. 24 all-day
ทดสอบ กิจกรรมระดับกระทรวง

ทดสอบ กิจกรรมกระทรวง

ก.ย.
28
จันทร์
จัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ฝบ. (นครปฐม)
ก.ย. 28 – ก.ย. 29 all-day
พ.ย.
20
ศุกร์
คณะกรรมการบริหารมาตรวิทยาเคมี เยี่ยมชม มว.
พ.ย. 20 @ 10:00 am – 1:00 pm
ธ.ค.
2
พุธ
ประชุม Top Executives (วท.)
ธ.ค. 2 @ 8:00 am – 12:00 pm
ประชุม Top Executives (วท.)

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

ธ.ค.
18
ศุกร์
งานกีฬา วท.
ธ.ค. 18 all-day
ม.ค.
21
พฤหัส
เยี่ยมชมโรงงานโตโยต้า
ม.ค. 21 @ 1:00 pm – 5:00 pm
ม.ค.
22
ศุกร์
เลขาธิการ สมอ. เยี่ยมชมสถาบัน
ม.ค. 22 @ 10:00 am – 12:00 pm
ก.พ.
1
จันทร์
คณะผู้บริหารจาก JMIF เข้าพบ ผมว.
ก.พ. 1 @ 9:00 am – 12:00 pm
พ.ค.
4
พุธ
คณะผู้บริหารจากวิศวกรรมสถานเยี่ยมชม มว.
พ.ค. 4 @ 10:00 am – 12:00 pm
มิ.ย.
1
พุธ
World Accreditation Day
มิ.ย. 1 all-day