รายการ

ก.ย.
18
ศุกร์
ประชุมผู้บริหาร มว. ครั้งที่ 9/2558 @ ห้องประชุม 1-312 อาคารผดุงมาตร
ก.ย. 18 @ 2:00 pm – 4:30 pm
ก.ย.
21
จันทร์
ทดสอบ กิจกรรมระดับกระทรวง
ก.ย. 21 – ก.ย. 24 all-day
ทดสอบ กิจกรรมระดับกระทรวง

ทดสอบ กิจกรรมกระทรวง

ก.ย.
22
อังคาร
ทดสอบ กิจกรรม มว.
ก.ย. 22 @ 3:17 am – 4:17 am