รายการ

มิ.ย.
24
ศุกร์
ประชุมผู้บริหาร มว.
มิ.ย. 24 @ 2:00 pm – 5:00 pm
มิ.ย.
30
พฤหัส
Management Review ISO9001
มิ.ย. 30 @ 9:00 am – 12:00 pm
ก.ค.
11
จันทร์
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก Stakeholders
ก.ค. 11 all-day
ก.ค.
15
ศุกร์
ประชุม กมว. ครั้งที่ 2/2559
ก.ค. 15 @ 1:30 pm – 5:00 pm
ก.ค.
22
ศุกร์
ประชุมผู้บริหาร มว. ครั้งที่ 7/2559
ก.ค. 22 @ 2:00 pm – 5:00 pm
ส.ค.
26
ศุกร์
ประชุมผู้บริหาร มว.
ส.ค. 26 @ 2:00 pm – 5:00 pm
ก.ย.
7
พุธ
ประชมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน
ก.ย. 7 @ 1:30 pm – 5:00 pm
ก.ย.
21
พุธ
ประชุมบอร์ด มว. ครั้งที่ 3/2559
ก.ย. 21 @ 1:30 pm – 5:00 pm
ม.ค.
19
พฤหัส
การประชุม กมว. ครั้งที่ 1/2560 @ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
ม.ค. 19 @ 9:00 am – 12:00 pm
พ.ค.
1
จันทร์
ประชุม กมว. ครั้งที่ 3/2560
พ.ค. 1 @ 9:00 am – 1:00 pm
ประชุม กมว. ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สป.วท.